Terapiformer

charlottendal-04-300x225

Kognitiv och Psykodynamisk terapi

Jag får ofta frågan om jag arbetar Kongnitivt eller Psykodynamiskt. Svaret är både-och, beroende på vad som behövs i mötet. Titeln legitimerad Psykoterapeut är en ”expert” titel där det handlar om att tillsammans med klient bestämma vilken metod som passar bäst. Med den ansatsen tycker jag att Schema terapi ger en bra ingång. Det är en integrativ KBT metod som både berör det som hände i barndomen, hur det utspelas i det vanliga livet och vad vi kan göra av det här tillsammans i terapirummet.

mindfulness-01-e1358206082508-249x300

Schematerapi, Hypnos och Mindfulness

Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas bryta, har du svårt att kontrollera känslor och impulser, känner du dig tom och likgiltig, har du höga krav på dig själv att lyckas och duga inför andra, har du ett omättligt bekräftelsebehov, plågas du av återkommande skam och skuldkänslor, är du självanklagande, känner du dig som en dålig människa? I så fall kan schematerapi vara något för dig!

Schematerapi är en evidensbaserad, innovativ och integrativ terapiform, utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. Young arbetade hos Dr. Beck i Philadelphia i slutet av 1970-talet och var där delaktig i utvecklingen av kognitiv terapi. KBT är idag förstahandsalternativet vid behandling av en rad psykiska problem. Youngs schematerapi kan ses som en vidareutveckling av Beck´s ursprungsmodell anpassad för behandling av mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig effektiv.

Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen. I arbetet ingår sk. visualiseringar, en form av lätt hypnos arbete samt Mindfulness övningar. Se vidare information från Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. www.cbti.se

charlottendal-01-e1357795505637-300x300

Handledning och psykologisk coachning

Psykoterapiutbildningen består av tre steg. Det första så kallade Steg 1 motsvarar de kurser som ingår i utbildningar till Psykiater eller Psykolog. Därefter går man en specialistutbildning i Psykoterapi, Steg 2 som leder fram till legitimation. Jag är även utbildad handledare, Steg 3. Handledningen vänder
sig till psykologer, kuratorer och annan vårdpersonal men också till enskilda, företag och organisationer i form av psykologisk coachning.
Det handlar då inte om behandling utan ett tillfälle att se på vilka resurser jag eller gruppen har och hur jag bäst tror att de kan komma till användning i arbetslivet.

sodermalm-01-e1357795394448-300x228

Mosebacke / Charlottendal/ Järna

Min mottagning ligger på Hökens gata 10. Det är en tvärgata vid hörnet på slussens övre tunnelbaneuppgång, ett stenkast från vackra Mosebacke torg med utsikt över hela Stockholm. I Järna tar jag emot på Charlottendals Gård, en liten Ekboby med turistboende, förskola och kurs- och konferensmöjligheter. På hemsidan (www.charlottendal.se) kan du se mer. Här finns också några texter om miljö och utvecklingsfrågor som jag skrivit då inre frågor om inre utveckling egentligen inte går att skilja från de om yttre utveckling. Vad vi gör av planeten och hur vi och allt levande är sammanlänkat.

Utbildning

Undersköterska 1976
Journalisthögskola 1980
Jung Institutet, Zürich 1992
Dansterapi 3 år Karin Thulin
Grundläggande Psykodynamisk Psykoterapiutbildning (Steg1)
Grupp Psykoterapiutbildning, Psykoterapi sällskapet
3 årig Hypnos Psykoterapiutbildning (SFKEH)
Lifespan Integration, EMDR, Emotional Transformation Therapy
Mindfulness (MBSR) med bl a Saki Santorelli & Jon Kabat-Zinn
Certifierad Schema Terapeut, Svenska Institutet för kognitiv
psykoterapi. Handledare, Steg 3, 2013 genom, SAPU Stockholms
Akademi för Psykoterapi

Erfarenheter

Journalist och dokumentärfilmare Arbetar med miljö och utvecklingsfrågor
Charlottendals Gård, Järna Att förena jordbruk, bostäder förskola, yttre och inre miljö på en liten gård.
Perspektiv Friskvård AB
Medarbetade i konferensen: ”Exploring the Spiritual Dimension” på Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet 1999. Presenterade mitt uppsatsarbete på Transpersonal Psychotherapy Conference, New Delhi 2002

Styrelsemedlem: Riksföreningen Psykoterapi Centrum, Medlem: Svenska Föreningen för KBT, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (SFKH).