Soil, Soul & Society

Välkommen till två dagars kurs i Omställning/ Transition, Inre och Yttre miljö- och sociala utmaningar inför framtiden genom Svenska Stödföreningen för Omställning, se även; http://omstallningjarna.wordpress.com/

NUR; Naturbaserad Rehabilitering

Under 2014 inleder vi i en projektgrupp ett arbete tillsammans med Samordningsförbundet med NUR; Naturbaserad Rehabilitering riktat till patienter i Södertälje. Tanken är att låta människor få komma ut på olika gårdar för rehabilitering. Min roll är att stödja processen som terapeut och handledare. Vi kommer även ha med moment med Mindfullness. Jag har gått TDI, Teachers Development Intensive utbildningen enligt Center of Mindfulness, UMASS och är medlem i Svenska Mindfulnessföreningen.

Länkar:

Room for yoga
Mindfulnessföreningen
Utbildningskrav
Svenskar utbildade i MBSR